Bình Dương

 Địa Điểm

* Bình Dương

  • Địa chỉ     : Lô K-3-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Việt Nam. 
  • Điện thoại  : +84.02743.556.017
  • FAX         : +84.02743.556.018

* Văn phòng đại diện TPHCM

  • Địa chỉ     : Tầng 11, tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, phường Bến Thành Quận 1, Thành Phố Hồ MInh. 
  • Điện thoại  : +84.0283.8235.199
  • FAX         : +84.0283.8235 196